En ansvarlig vei inn i arbeidslivet

Luado, faksimilie Klassekampen

Faksimile fra Klassekampen 2. august 2017. I dagens utgave av Klassekampen har vi delt våre tanker rundt småjobber som en ansvarlig vei inn i arbeidslivet i en kort versjon. Hele kronikken kan leses nedenfor.  Del gjerne dine tanker i en viktig debatt om digitalisering og arbeidsliv.SMÅJOBBER SOM EN ANSVARLIG VEI INN I ARBEIDSLIVET?

I siste Politisk kvarter på NRK før sommerferien stilte NHO-leder Kristin Skogen Lund og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen med en felles tiltaksplan for å få flere unge i jobb. De vil jobbe sammen for å senke terskelen for å komme inn i arbeidslivet. Samtidig unngår de diskusjonen om den aller laveste lista. Kan flere ansvarlige aktører sørge for at delingsøkonomien får plass i arbeidslivdebatten?


FLERE FALLER UTENFOR

En av fem mellom 18 og 66 lever på penger fra NAV, og andelen unge som faller utenfor arbeidslivet øker. SSB forteller at færre unge har arbeidserfaring. Halvparten så mange 17-åringer har deltids- eller sommerjobb i dag sammenliknet med for 20 år siden. Færrest er det i Oslo, og blant ungdom med innvandrerbakgrunn eller norskfødte med innvandrerforeldre.


ØKT KONKURRANSE

Unge opplever at det er vanskelig å skaffe seg erfaring og komme seg inn i det etablerte arbeidslivet. Antallet ufaglærte jobber går nedover, og konkurransen øker. I fjor fikk McDonalds inn over 15.000 søknader på 600 stillinger. Men det mangler ikke på oppgaver å løse. Nye digitale plattformer gjør det mulig å koble de som har jobber som må gjøres, med flinke folk som har tid, lyst og mulighet til å fikse det. Mindre oppdrag kan være veien inn i arbeidslivet for flere unge som i dag ikke får eller ønsker lange, faste kontrakt hos de store selskapene. Vi må sørge for at småjobbene ikke bare blir kjapp inntekt, men også trygge og ansvarlige skritt inn i langsiktige forhold eller etablerte jobber.


TIDKREVENDE Å FINNE HJELP

For ett år siden var jeg med på å starte selskapet Luado, sammen med Edvard Eikeland og digital byrået DayTwo. Vi var flere som hadde flyttet til hus og som hadde behov for hjelp med alle småprosjektene som hopet seg opp i den berømte tidsklemma. Vi opplevde at det var tidkrevende å skaffe hjelp til enkle oppgaver, og vanskelig å forsikre seg om at det var hvitt og ansvarlig arbeidskraft. Derfor startet vi Luado, en formidlingstjeneste for praktiske småjobber med fast timepris, forsikring inkludert og et tydelig NEI til svart arbeid og sosial dumping som fundament.


ALLE PASSER IKKE INN I ET ÅTTE TIL FIRE-LIV

Gjennom rekruttering av fiksere har vi i Luado møtt mange av dem Skogen Lund og Gabrielsen diskuterte på NRK. Vi snakker daglig med ungdom som har mistet telling på hvor mange søknader de har sendt, eller som opplever at de ikke passer inn i et åtte til fire-liv. Vi møter gründere som trenger en fleksibel ekstrainntekt, og vi møter innvandrere som ønsker å få en fot innenfor. Nå klipper de gress, skrur IKEA-møbler og gjør enkle vedlikeholdsoppgaver for fornøyde huseiere.


FORDELER OG TRUSLER VED DELINGSØKONOMIEN

”Delingsøkonomien kan trekke flere ressurser inn i økonomien og gi nye inntektsmuligheter for personer med svak tilknytning til arbeidslivet. Dette kan løfte sysselsettingen og verdiskapingen”, sa finansminister Siv Jensen da Delingsøkonomiutvalget la frem sin rapport i februar. Fagbevegelsen har uttrykt frykt for sosial dumping, skatteunndragelser og løsarbeidere uten rettigheter. Vi kjenner oss igjen i begge sider.


FORUTSIGBARE OG ORDNEDE RAMMER

Luados fiksere ønsker ikke å underby hverandre på pris. De ønsker en forutsigbar og rettferdig timebetaling, og mulighet til en attest på veien videre. Hos oss skjer alt innenfor ordnede rammer, da både fiksere og kunder blir varslet når de er i ferd med å overstige beløpsgrenser for småjobber, arbeidsgiveransvar og momsplikt. Vi intervjuer alle før de kan tilby hjelp og tjenester via plattformen, blant annet for å kvalitetssikre at de har relevant erfaring, er serviceinnstilte og ønsker å bidra. De færreste av dem vi snakker med tenker over at de trenger forsikring, men for oss er det en selvfølge. Vi jobber kontinuerlig med nye tiltak som skal bidra til en enda mer ansvarlig plattform, som for eksempel hms-opplæring for alle Luado-fiksere.


ENKLE GREP KAN GJØRE SMÅJOBBER TIL ET SPRINGBRETT

Vi har kun vært i markedet noen måneder, men har allerede fått en overveldende positiv mottakelse. Nå har vi mer enn 200 godkjente Luado-fiksere i Oslo og Bærum, og er i full gang med å formidle småjobber mellom boligeiere og fiksere. Vi opplever stor etterspørsel for flere tjenester som vår, som gir ufaglærte en lavterskel inngang til arbeidslivet. Som formidlingstjenester har vi definitivt et ansvar for å sørge for at arbeidet skjer innenfor trygge og rettferdige rammer. Enkle grep kan bidra til at småjobber blir et springbrett inn, og oppover i arbeidslivet, fremfor et brutalt møte med prispress og manglende rammer. Vi har så langt bare fått positive tilbakemeldinger på fastpris fra både kjøpere og fiksere.


VI TRENGER EN GOD DEBATT OG KONKRETE LØSNINGER

Norge har en viktig oppgave med å få flere unge ufaglærte inn i arbeidslivet. Delingsøkonomien har en viktig rolle i den debatten, som et første skritt til egen inntekt. Det fordrer at vi har en god debatt om konkrete løsninger. Vi deler gjerne fra våre erfaringer, og vil gjerne lytte til innspill på hvordan Luado kan hjelpe flere unge og andre som står utenfor inn i arbeidslivet. LO har hittil vært positive, og vi fortsetter gjerne dialogen med fagbevegelsen. Vi håper flere delingsplattformer vil gjøre det samme. Om vi skal hjelpe flere unge ut i jobb, må vi snakke mer om ansvarliggjøring av den enkleste inngangen.

Jarle Naustvik
STYRELEDER OG GRUNDER, LUADO